Obchodní podmínky pro online prodej

Obchodní podmínky
Tyto Obchodní podmínky (dále OP) upravují vztahy mezi zákazníkem (dále Kupující) a prodávajícím při prodeji zboží v internetovém obchodě Porsche Park, který provozuje 901 & Co., s.r.o., Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 Braník, ič 3942724, dič CZ03942724 (dále Prodávající).

Předmětným zbožím obchodu jsou dárkové poukazy pro účast na sportovních automobilových akcích, dárkové předměty, pronájem vozidel a věcí movitých a další služby pod značkou Porsche Park.

Prodávající: 901 & Co., s.r.o., Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 Braník, ič 3942724, dič CZ03942724. Prodávající je plátce DPH.

Kupující: Kupujícím se stává ten, kdo prostřednictvím emailu objedná zboží z obchodu na internetových stránkách www.porschepark.cz.

Právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího v oblastech, které nejsou pokryty těmito OP, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

I. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné. Tyto budou použity jen k realizaci plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak publikovány či předány třetí osobě. Výjimkou je případ související doručením zboží nebo platbou.

II. Ceny
V internetovém obchodě jsou vždy aktuální ceny. Kupující uzavírá kupní smlouvu na zboží za cenu zveřejněnou v obchodě v okamžiku objednávky, Kupující nemá nárok vyžadovat slevu či jinou cenu. Ceny jsou včetně DPH.

III. Objednávka
Kupující objednává zboží zasláním poptávky na e-mailovou adresu objednavky@porschepark.cz. Na základně poptávky je připravena nabídka včetně ceny a možnosti dopravy, a je zaslána zpět Kupujícímu. Potvrdí-li Kupující nabídku uhrazením kupní ceny, je následně zboží připraveno k předání. Prodej obchodu je provozován pouze v české měně a na území České republiky.

IV. Odstoupení od smlouvy
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jiným způsobem než osobně na adrese sídla prodávajícího.

Pro odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě je nutné splnit následující podmínky:

Odstoupení od smlouvy je nutné zaslat písemně na e-mailovou adresu prodej@porschepark.cz. Odstoupení musí obsahovat text: „Jednostranně odstupuji od smlouvy číslo (číslo objednávky/VS) ____________  ze dne __________ a žádám vrácení uhrazené částky za zboží na bankovní účet:_______________ .Podpis: _____________. Datum: ________________.

Zboží musí být odesláno na adresu Prodávajícího v původním nepoškozeném obalu. Zboží nesmí být poškozené.

Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, vyhrazuje si Prodávající ponížit vratnou částku o poměrnou část související s poškozením zboží respektive s nedodržením těchto podmínek, nebo vrácení peněz odmítnout, bylo-li zboží zcela zničeno zásadním způsobem poškozeno.

V. Platby a platební podmínky
Platba v hotovosti při osobním převzetí zboží v sídle prodávajícího.
Na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce či poštovní doručovatel), poštou či smluvním přepravcem při uhrazení částky/prodejní ceny předem.

Zboží je až do celkového uhrazení ceny majetkem Prodávajícího.

VI. Dodací podmínky
Osobní odběr – zdarma, v sídle prodávajícího
Zaslání na dobírku

Zboží bude odesláno prostřednictvím České pošty. Cena přepravy a podmínky přepravy se řídí dle ceníku České pošty aktuálního v den objednávky.

Dorazí-li Kupujícícmu neúplná nebo poškozená zásilka, je tento povinen ohlásit toto neprodleně kupujícímu prostřednictvím emailové adresy info@amater-cup.cz a poslat stejným způsobem kopii protokolu sepsaného Českou poštou.

Nedojde-li k zahájení reklamace poškozeného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.

VII. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží upravuje § 620 občanského zákoníku, na spotřební zboží je zákonná záruka 24 měsíců.

VIII: Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto Ochodní podmínky bez předchozího upozornění.

Publikováno v Praze 1.8.2015